Τρισδιάστατη (3D) υπερηχοκαρδιογραφία – νεότερες τεχνικές υπερήχων

Στο ιατρείο πραγματοποιείται τρισδιάστατο (3D) διαθωρακικό υπερηχογράφημα καρδιάς όπου εκτιμώνται με μεγάλη ακρίβεια και με αποτελέσματα σχεδόν εφάμιλλα της μαγνητικής τομογραφίας καρδιάς, η καρδιακή λειτουργία, οι καρδιακοί όγκοι, οι παθήσεις των καρδιακών βαλβίδων και εφαρμόζονται σε τρισδιάστατο επίπεδο οι νέες υπερηχογραφικές τεχνικές όπως η τεχνική Speckle Tracking. Με τις νέες τεχνικές υπερήχων (Speckle Tracking, Strain, […]