Εκτίμηση της χρησιμότητας του Β12/CRP INDEX ως απλός προγνωστικός παράγοντας στη…

https://lagoscardioway.gr/wp-content/uploads/2022/08/VID-2.mp4 Λεπτομέρειες Εκτίμηση της χρησιμότητας του Β12/CRP INDEX ως απλός προγνωστικός παράγοντας στη διερεύνηση Στεφανιαίας νόσου στο γενικό πληθυσμό Ημερομηνία 27/05/2016 Ομιλιτής Ιωάννης Λαγός ΣΥΝΕΔΡΙΑ Περισσότερα video Ιπποκράτειες Ημέρες Καρδιολογίας Καρδιομυοπάθεια από χημειοθεραπεία και/ή ακτινοβολία 40ο Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο Οξέα Στεφανιαία Σύνδρομα σε ασθενείς με προχωρημένη νεφρική ανεπάρκεια 16ο Βορειοελλαδικό Καρδιολογικό Συνέδριο Συζήτηση περιστατικών και […]

Μελέτη της Καρδιακής λειτουργείας ενηλίκων με υψηλό και χαμηλό μορφωτικό επίπεδο και…

https://lagoscardioway.gr/wp-content/uploads/2022/08/VID-1.mp4 Λεπτομέρειες Μελέτη της Καρδιακής λειτουργείας ενηλίκων με υψηλό και χαμηλό μορφωτικό επίπεδο και ανίχνευση της ύπαρξης συσχέτισης μεταξύ χαμηλής μόρφωσης και υψηλού συνολικού καρδιαγγειακού κινδύνου Ημερομηνία 27/05/2016 Ομιλιτής Ιωάννης Λαγός ΣΥΝΕΔΡΙΑ Περισσότερα video Ιπποκράτειες Ημέρες Καρδιολογίας Καρδιομυοπάθεια από χημειοθεραπεία και/ή ακτινοβολία 40ο Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο Οξέα Στεφανιαία Σύνδρομα σε ασθενείς με προχωρημένη νεφρική ανεπάρκεια […]