Καρδιομυοπάθεια από χημειοθεραπεία και/ή ακτινοβολία

https://lagoscardioway.gr/wp-content/uploads/2022/08/VID-5.mp4 Λεπτομέρειες Ημερομηνία 02/10/2020 Ομιλιτής Ιωάννης Λαγός ΣΥΝΕΔΡΙΑ Περισσότερα video Ιπποκράτειες Ημέρες Καρδιολογίας Καρδιομυοπάθεια από χημειοθεραπεία και/ή ακτινοβολία 40ο Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο Οξέα Στεφανιαία Σύνδρομα σε ασθενείς με προχωρημένη νεφρική ανεπάρκεια 16ο Βορειοελλαδικό Καρδιολογικό Συνέδριο Συζήτηση περιστατικών και ανάλυση της παθοφυσιολογίας και… 16ο Βορειοελλαδικό Καρδιολογικό Συνέδριο Βράβευση 16ο Βορειοελλαδικό Καρδιολογικό Συνέδριο Προφορικές ανακοινώσεις 15ο Βορειοελλαδικό […]

Οξέα Στεφανιαία Σύνδρομα σε ασθενείς με προχωρημένη νεφρική ανεπάρκεια

https://lagoscardioway.gr/wp-content/uploads/2022/08/VID-5.mp4 Λεπτομέρειες Ημερομηνία 17/10/2019 Ομιλιτής Ιωάννης Λαγός ΣΥΝΕΔΡΙΑ Περισσότερα video Ιπποκράτειες Ημέρες Καρδιολογίας Καρδιομυοπάθεια από χημειοθεραπεία και/ή ακτινοβολία 40ο Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο Οξέα Στεφανιαία Σύνδρομα σε ασθενείς με προχωρημένη νεφρική ανεπάρκεια 16ο Βορειοελλαδικό Καρδιολογικό Συνέδριο Συζήτηση περιστατικών και ανάλυση της παθοφυσιολογίας και… 16ο Βορειοελλαδικό Καρδιολογικό Συνέδριο Βράβευση 16ο Βορειοελλαδικό Καρδιολογικό Συνέδριο Προφορικές ανακοινώσεις 15ο Βορειοελλαδικό […]

Συζήτηση περιστατικών και ανάλυση της παθοφυσιολογίας και…

https://lagoscardioway.gr/wp-content/uploads/2022/08/VID-4.mp4 Λεπτομέρειες Ημερομηνία 25/05/2017 Ομιλιτής Ιωάννης Λαγός ΣΥΝΕΔΡΙΑ Περισσότερα video Ιπποκράτειες Ημέρες Καρδιολογίας Καρδιομυοπάθεια από χημειοθεραπεία και/ή ακτινοβολία 40ο Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο Οξέα Στεφανιαία Σύνδρομα σε ασθενείς με προχωρημένη νεφρική ανεπάρκεια 16ο Βορειοελλαδικό Καρδιολογικό Συνέδριο Συζήτηση περιστατικών και ανάλυση της παθοφυσιολογίας και… 16ο Βορειοελλαδικό Καρδιολογικό Συνέδριο Βράβευση 16ο Βορειοελλαδικό Καρδιολογικό Συνέδριο Προφορικές ανακοινώσεις 15ο Βορειοελλαδικό […]

Βράβευση

https://lagoscardioway.gr/wp-content/uploads/2021/12/20170525191115_live2427_2017-05-25-13-09-53-311-UTC_22_1.mp4 Λεπτομέρειες Ημερομηνία 25/05/2017 Ομιλιτής Ιωάννης Λαγός ΣΥΝΕΔΡΙΑ Περισσότερα video Ιπποκράτειες Ημέρες Καρδιολογίας Καρδιομυοπάθεια από χημειοθεραπεία και/ή ακτινοβολία 40ο Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο Οξέα Στεφανιαία Σύνδρομα σε ασθενείς με προχωρημένη νεφρική ανεπάρκεια 16ο Βορειοελλαδικό Καρδιολογικό Συνέδριο Συζήτηση περιστατικών και ανάλυση της παθοφυσιολογίας και… 16ο Βορειοελλαδικό Καρδιολογικό Συνέδριο Βράβευση 16ο Βορειοελλαδικό Καρδιολογικό Συνέδριο Προφορικές ανακοινώσεις 15ο Βορειοελλαδικό […]

Προφορικές ανακοινώσεις

https://lagoscardioway.gr/wp-content/uploads/2022/08/VID-3.mp4 Λεπτομέρειες Ημερομηνία 26/05/2017 Ομιλιτής Ιωάννης Λαγός ΣΥΝΕΔΡΙΑ Περισσότερα video Ιπποκράτειες Ημέρες Καρδιολογίας Καρδιομυοπάθεια από χημειοθεραπεία και/ή ακτινοβολία 40ο Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο Οξέα Στεφανιαία Σύνδρομα σε ασθενείς με προχωρημένη νεφρική ανεπάρκεια 16ο Βορειοελλαδικό Καρδιολογικό Συνέδριο Συζήτηση περιστατικών και ανάλυση της παθοφυσιολογίας και… 16ο Βορειοελλαδικό Καρδιολογικό Συνέδριο Βράβευση 16ο Βορειοελλαδικό Καρδιολογικό Συνέδριο Προφορικές ανακοινώσεις 15ο Βορειοελλαδικό […]

Εκτίμηση της χρησιμότητας του Β12/CRP INDEX ως απλός προγνωστικός παράγοντας στη…

https://lagoscardioway.gr/wp-content/uploads/2022/08/VID-2.mp4 Λεπτομέρειες Εκτίμηση της χρησιμότητας του Β12/CRP INDEX ως απλός προγνωστικός παράγοντας στη διερεύνηση Στεφανιαίας νόσου στο γενικό πληθυσμό Ημερομηνία 27/05/2016 Ομιλιτής Ιωάννης Λαγός ΣΥΝΕΔΡΙΑ Περισσότερα video Ιπποκράτειες Ημέρες Καρδιολογίας Καρδιομυοπάθεια από χημειοθεραπεία και/ή ακτινοβολία 40ο Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο Οξέα Στεφανιαία Σύνδρομα σε ασθενείς με προχωρημένη νεφρική ανεπάρκεια 16ο Βορειοελλαδικό Καρδιολογικό Συνέδριο Συζήτηση περιστατικών και […]

Μελέτη της Καρδιακής λειτουργείας ενηλίκων με υψηλό και χαμηλό μορφωτικό επίπεδο και…

https://lagoscardioway.gr/wp-content/uploads/2022/08/VID-1.mp4 Λεπτομέρειες Μελέτη της Καρδιακής λειτουργείας ενηλίκων με υψηλό και χαμηλό μορφωτικό επίπεδο και ανίχνευση της ύπαρξης συσχέτισης μεταξύ χαμηλής μόρφωσης και υψηλού συνολικού καρδιαγγειακού κινδύνου Ημερομηνία 27/05/2016 Ομιλιτής Ιωάννης Λαγός ΣΥΝΕΔΡΙΑ Περισσότερα video Ιπποκράτειες Ημέρες Καρδιολογίας Καρδιομυοπάθεια από χημειοθεραπεία και/ή ακτινοβολία 40ο Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο Οξέα Στεφανιαία Σύνδρομα σε ασθενείς με προχωρημένη νεφρική ανεπάρκεια […]